EU 18/17 EK Konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH, T: 26. 5. 2017

V rámci akčního plánu v oblasti DPH z roku 2016 si Evropská komise dala za cíl aktualizovat pravidla, jimiž se řídí správní spolupráce a boje proti přeshraničním podvodům DPH, a to za účelem zlepšení fungování jednotného trhu a řešení těžkých ztrát příjmů členských států a EU. Správní spolupráce se v současné době řídí nařízením Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010.

Odpovědi přijaté v rámci této konzultace přispějí k celkovému hodnocení správní spolupráce a boje proti přeshraničním daňovým únikům v oblasti DPH a poslouží jako relevantní vstup do případných budoucích iniciativ Evropské komise v této oblasti, jako je např. legislativní návrh na změnu nařízení (ES) 904/2010. Cílem konzultace je taktéž shromáždit data o možném snižování administrativní zátěže a/nebo nákladů na dodržování předpisů (zejm. pro MSP).

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 26. 5. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/