EU 18/16 Konzultace o vytvoření komplexní strategie pro konkurenceschopnost energetické unie; T: 16.5.2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie.

Cílem této konzultace je shromáždit názory zúčastněných a zainteresovaných stran na tuto problematiku, které byla definována jako pátý pilíř vedoucí k vytvoření Energetické unie.

Aspekt komplexní a integrované strategie je velmi důležitý, vzhledem ke snaze drasticky snížit emise a spotřebu energií v EU a současně zachovat konkurenceschopnost všech hospodářských odvětví. Tato strategie se snaží přispět k Pařížské dohodě, která vznikla jako výsledek Klimatické konference v Paříži konané k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v roce 2015.

Reakce odeslané do této veřejné konzultace budou analyzovány souhrnně pro konkrétní odvětví a vzaty v úvahu při vývoji komplexní strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. V příloze naleznete též Informativní přehled EK o energetické unii.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. května 2016.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/