EU 18/10 Konzultace k implementaci směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dočasných pracovníků; T:25. 2. 2010

Evropská komise vypracovala hodnotící zprávu k implementaci směrnice 91/383/EC, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru.

Zpráva hodnotí, jak byla opatření jednotlivých článků této směrnice implementována ve všech členských státech.

Rádi bychom, kdybyste nám zaslali své komentáře především k hodnocení implementace jednotlivých článků této směrnice v ČR. Tato hodnocení jsou v textu hodnotící zprávy průběžně uvedena.

Vaše připomínky k této konzultaci prosím zasílejte do 25. 2. 2010 na adresu eupripominkovani@komora.cz

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/