EU 18/23 Kvalita ovzduší; T:17.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k revizi pravidel týkajících se kvality ovzduší.

EU stanovuje normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala Unie tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními Světové zdravotnické organizace. Rovněž chce celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel Unie (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.

Níže naleznete dokumenty – EU 18_23 EK Návrh směrnice COM(2022)542, EU 18_23 EK Příloha  a EU 18_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 2. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/