EU 18/22 Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek; T:7.2.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

Evropská unie chce usnadnit poskytování základních informací o chemických látkách, a tím snížit nepříznivé účinky nebezpečných chemických látek na zdraví a životní prostředí. Účelem této iniciativy je zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek a chemických výrobků a také používání digitálního označování. Cílem je rovněž zvýšit nákladovou efektivnost a celkovou konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.

Níže naleznete dotazník – EU 18_22 EK Označování chemických látek v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.2.2022