EU 18/21 Odvětvový referenční dokument pro telekomunikační služby a služby ICT, T:5.2.2021

Evropská komise zeveřejnila k připomínkování Návrh rozhodnutí k environmentálnímu řízení a výkonnosti – Odvětvový referenční dokument pro telekomunikační služby a služby ICT.

Záměrem tohoto dokumentu je podpora všech organizací v odvětví telekomunikací a ICT služeb, které se zaměřují na relevantní environmentální aspekty, přímé i nepřímé, s cílem najít informace o osvědčených postupech v oblasti environmentálního managementu a příslušných environmentálních vlastnostech specifických pro dané odvětví, stejně tak ukazatele pro měření jejich vlivu na životní prostředí a měřítka excelence.

Postupy (BEMP) popsané v tomto dokumentu byly identifikovány jako nejlepší postupy, které mohou podpořit úsilí všech poskytovatelů telekomunikačních a ICT služeb – jako jsou telekomunikační operátoři, poradenské firmy v oblasti ICT, společnosti zabývající se zpracováním a hostingem dat, vývojáři a vydavatelé softwaru, provozovatelé vysílání, instalátoři zařízení a webů v oblasti ICT atd. Velké organizace, které ukládají a zpracovávají velké množství dat o svých klientech, dodavatelském řetězci a / nebo produktech.

Níže naleznete dokumenty – EU 18_21 EK Návrh rozhodnutí a EU 18_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz   do 5. 2. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/