EU 18/18 Veřejná konzultace o přezkumu definice malých a středních podniků, T: 16.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se přezkumu definice malých a středních podniků.

 Cíl konzultace:

  • Definice malých a středních podniků, tak jak je uvedena v doporučení 2003/361/ES, je strukturální nástroj, který slouží k identifikaci podniků, jež čelí selhání trhu a které se vzhledem ke své velikosti potýkají se zvláštní problémy, a proto smějí preferenčně využívat veřejnou podporu.
  • Jedná se o široce rozšířený nástroj, který se využívá v takových politikách EU, jako je hospodářská soutěž (státní podpora), strukturální fondy či výzkum a inovace (program Horizont 2020). Kromě toho je definice malých a středních podniků relevantní také pro některé evropské administrativní výjimky a snížené poplatky, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. REACH).
  • Komise v současné době připravuje hodnocení a případnou revizi některých aspektů definice malých a středních podniků. Součástí tohoto procesu je i tato veřejná konzultace, která umožní zainteresovaným subjektům poskytnout zpětnou vazbu ohledně hodnocení a posouzení dopadu definice.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

 Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=18e47bc32f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-18e47bc32f-28862797

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.4.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/