EU 17 /19 Čistá letecká doprava (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Cílem „partnerství v oblasti čisté letecké dopravy“, které je plánováno v rámci programu Horizont Evropa, je urychlit vývoj a demonstrace integrovaných leteckých technologií směrem k výraznému snižování emisí uhlíku při současném zajištění bezpečnosti a zabezpečení. Pomůže zvýšit důraz na cíle v oblasti udržitelnosti, technologií šetrných k životnímu prostředí a zapojení nových zúčastněných stran do elektrifikace a digitalizace.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/