EU 17/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o přepravě odpadů, T: 9.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení nařízení o přepravě odpadů.

 Cíl konzultace:

  • Podle čl. 60 odst. 2a nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (nařízení o přepravě odpadů) má Komise do 31. prosince 2020 provést přezkum tohoto nařízení. Podle pokynů pro zlepšování právní úpravy je hodnocení prvním krokem v tomto procesu.
  • Účelem hodnocení nařízení je zjistit dobré a špatné postupy v jeho uplatňování a na základě pěti kritérií (účinnost, účelnost, význam, soudržnost, přidaná hodnota EU) posoudit, zda plní své cíle. Tato veřejná konzultace slouží k posouzení toho, zda nařízení splnilo svůj účel, příp. do jaké míry.
  • Proto nabízíme všem zúčastněným stranám, včetně jednotlivců, podniků, organizací, orgánů veřejné moci apod., příležitost se jí účastnit, vyjádřit svůj názor a poskytnout užitečné informace.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=18e47bc32f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-18e47bc32f-28862797

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9.4.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/