EU 16/17 EK Přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení, T: 15. 5. 2017

Evropská Komise zahájila přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Cílem konzultace je zjistit, které dovednosti a schopnosti dnešní mladí lidé potřebují získat, aby uspěli na pracovním trhu. Získané informace budou Komisí využity při přípravě revize rámce pro klíčové kompetence z roku 2006.
Konzultační dokument obsahuje otázky týkající se témat:
– silné a slabé stránky rámce klíčových kompetencí z roku 2006 v praxi;
– prioritní oblasti, v nichž je záhodno provést změny rámce a definicí jednotlivých kompetencí, aby odrážely potřeby vzdělávání a odborné přípravy nyní i v budoucnu;
– nástroje a procesy k podpoře a rozvoji klíčových kompetencí napříč cílovými skupinami.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 5. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/