EU 16/16 Konzultace o vyjednávání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Filipínami; T:10.4.2016

Evropská komise zahájila dne 22. prosince 2015 vyjednávání Dohody o volném obchodu s Filipínami. Cílem je dojednat dohodu, která bude pokrývat širokou škálu témat, nevyjímaje tarify, netarifní překážky obchodu, obchod službami a investice, IPR, veřejné zakázky a udržitelný rozvoj.

V souvislosti se zahájením vyjednávání o této dohodě zveřejnila Evropská komise dotazníky, jejichž prostřednictvím se snaží získat podněty pro pozici, kterou bude vůči Filipínám hájit. Vyplnit dotazník, a tak přispět k formulaci celoevropských, a tedy i českých zájmů, může každý, kdo se na obchodu s Filipínami podílí, či je nějak obeznámen s problematikou volného obchodu.

Dotazníky mají evropské komisi pomoci posbírat ofenzivní i defenzivní zájmy jednotlivých členských zemí, a na základě toho formulovat výchozí celoevropskou pozici pro vyjednávání a stanovit unijní priority.

Zatímco první dotazník je zaměřen na ryby a rybí produkty, druhý dotazník je zaměřen všeobecně a obsahuje otázky dělené do následujících kapitol:-           obchod zbožím           obchod službami a investice           regulatorní problematika (IPR, hospodářská soutěž, veřejné zakázky)           a další témataMinisterstvo průmyslu a obchodu proto vyzývá podnikatele, investory, průmyslové asociace a zainteresované instituce, aby věnovali dotazníku Evropské komise pozornost a jeho vypracováním přispěli k formulování unijních priorit pro vyjednávání.Vyplněné dotazníky zasílejte na emailovou adresu eupripominkovani@komora.cz, a to do 10. dubna 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/