EU 16/23 Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu; T: 8.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k hodnocení Europassu – celoživotní učení a řízení profesní dráhy.

Europass je soubor online nástrojů a informací sloužících k podpoře uživatelů v celoživotním vzdělávání a učení a při řízení jejich kariéry. Mohou jej využít například studenti, uchazeči o zaměstnání, pracovníci, dobrovolníci, ale i poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, kariérní poradci či zaměstnavatelé.

Pomáhá uživatelům lépe prezentovat jejich dovednosti, schopnosti a kvalifikace a zároveň slouží ke srovnávání kvalifikací jednotlivých uchazečů o zaměstnání. V rámci uvedeného hodnocení se má posoudit účinnost, účelnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU Europassu od roku 2018.

Níže naleznete dotazník – EU 16_23 EK Hodnocení Europassu v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8.2.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/