EU 16/20 Energetická účinnost budov –iniciativa „renovační vlna“ T:3.7.2020

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k iniciativě „renovační vlna“ – Energetická účinnost budov.

V rámci provádění Zelené dohody pro Evropu připravuje Evropská komise „renovační vlnu“ pro veřejné i soukromé budovy. Snížení energetické náročnosti budov znamená nižší spotřebu energie a úsporu peněz, větší využití energie z obnovitelných zdrojů, pokročilé dálkové vytápění a chlazení, nakládání s odpady, udržitelnou mobilitu a sociální soudržnost. Snížení energetické náročnosti budov pomůže zmírnit energetickou chudobu a zlepšit úroveň bydlení z hlediska komfortu a hygieny. Díky ní vzroste energetická účinnost i cenová dostupnost. Cílem za pomoci regulační a finanční podpory bude přinejmenším zdvojnásobit roční míru renovace stávajícího fondu budov. Tato iniciativa bude centrálním prvkem ekologického a odolného oživení následujícího po krizi způsobené onemocněním COVID-19. Představí krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou vizi toho, jak nastartovat a realizovat různé úrovně renovace stávajícího fondu budov.

Níže naleznete dotazník – EU 16_20 EK Renovation Wave v anglickém jazyce (česká verze bohužel není dostupná) v pdf.

Vyplněný dotazník zasílejte prosím na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3. 7. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/