EU 16/18 Výsledky programů pro rozvoj venkova v období 2007–2013 – váš názor, T: 2.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci k výsledkům programů pro rozvoj venkova v období 2007–2013.

 Cíl konzultace:

  • Na programy pro rozvoj venkova (PRV) poskytuje EU značné finanční prostředky a pravidelně u nich provádí hodnocení s cílem zlepšit jejich výkonnost a zajistit co nejlepší využívání veřejných finančních prostředků.
  • Výsledky konzultace Komise využije při vypracování závěrů hodnocení, které jí poslouží jako podklad pro přípravu společné zemědělské politiky na období po roce 2020.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=18e47bc32f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-18e47bc32f-28862797

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.4.2018.