EU 15/17 EK Hodnocení partnerství veřejného sektoru (dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020, T: 25. 4. 2017

Evropská Komise zahájila hodnocení partnerství veřejného sektoru (Public-Public Partnerships, dále jen „P2P“) podle článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020. Tato konzultace si klade za cíl shromáždit informace a názory od široké veřejnosti o různých aspektech realizace P2P v rámci programu Horizont 2020 nebo Rámcového programu 7.
Konzultace kromě toho umožňuje vyjádřit se i ke třem P2P iniciativám Horizontu 2020, a to:
– AAL2 – Program tržně orientovaného výzkumu a vývoje v oblasti aktivního a asistovaného žití
– Eurostars2 – Společný program zaměřený na mezinárodní spolupráci malých a středních podniků, jež mimo podnikatelskou činnost provádějí také vlastní výzkum a vývoj
– BONUS – Společný výzkum Baltského moře a rozvojový program (Rámcový program 7)

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 25. 4. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/