EU 15/23 Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí; T: 6.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k novým pravidlům týkajícím se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Tato iniciativa stanoví pravidla pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a pro jejich používání. Cílem je zvýšit bezpečnost v EU – sníží se riziko, že teroristé nebo jiní zločinci získají nebezpečné chemické látky za účelem páchání útoků.

Níže naleznete dotazník – EU 15_23 EK Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6.2.2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/