EU 15/22 Normy EU týkající se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro kamiony; T:31.1.2022

zasílám vám k připomínkování návrh nařízení k normám EU týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro kamiony.

Iniciativa stanoví normy EU týkající se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro kamiony. Vychází ze čtyř úrovní bezpečnosti, společné úrovně služeb, certifikačních postupů a ze studie Evropské komise z roku 2019 týkající se této problematiky. Tyto normy jsou v souladu s článkem 8a nařízení (ES) č. 561/2006, kterým se Komise zmocňuje k přijetí aktu v přenesené pravomoci v návaznosti na přijetí balíčku opatření v oblasti mobility I, jenž se týká pravidel EU v oblasti silniční dopravy.

Níže naleznete dokumenty – EU 15_22 EK Návrh nařízení a EU 15_22 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 31. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/