EU 15/21 Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“; T:3.2.2021

Evropská komise uveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaciakčnímu plánu EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy“.

Dle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu ochrany evropských občanů a ekosystémů směřovat k dosažení cíle nulového znečištění a lépe předcházet vzniku znečištění ovzduší, vod, půdy a spotřebních výrobků a napravovat stávající situaci. Komise bude tyto vzájemně související problémy řešit přijetím akčního plánu pro nulové znečištění v roce 2021.

Navzdory významným zlepšením v posledních desetiletích znečištění i nadále poškozuje občany a ekosystémy. Způsobuje četná fyzická a duševní onemocnění a je jednou z pěti hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti. Za znečištění platí vysokou cenu společnost i ekosystémy, včetně nákladů spojených se zdravím (zdravotní péče, ztracené pracovní dny, ztráta produktivity), nižších výnosů (např. v zemědělství, rybolovu a cestovním ruchu), nákladů na sanaci (např. čištění vody, dekontaminace půdy, odstraňování znečištění moří) a ztráty ekosystémových služeb (např. opylování).

Níže naleznete dotazník – EU 15_21 EK Akční plán EU „Cesta k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší, vody a půdy v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 3. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/