EU 15 /19 Transformace evropského železničního systému (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Tato iniciativa pomůže transformovat evropský železniční systém tím, že podpoří automatizaci a digitalizaci. Systém tak bude flexibilnější a spolehlivější a zároveň nákladově efektivnější. Díky tomu bude železnice atraktivním dopravním prostředkem s nízkými emisemi uhlíku, přičemž důraz bude kladen na nákladní dopravu.

Iniciativa se rovněž zaměřuje na rychlejší zavádění technologických inovací v železniční síti v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti, kvality a atraktivnosti jednotného evropského železničního prostoru.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/