EU 15/18 Veřejná konzultace ohledně hodnocení a případné revize směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru, T: 2.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci ohledně hodnocení a případné revize směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru. 

Cíl konzultace:

  • Evropská komise provádí hodnocení účinnosti stávajících právních předpisů týkajících se emisí hluku ze zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru: směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru, která se vztahuje přibližně na 57 druhů venkovních zařízení, jako jsou ty, které se používají na staveništích nebo v parcích a zahradách.
  • Současně, a to na základě doposud získaných informací, Komise zvažuje přípravu legislativního návrhu za účelem revize směrnice, která by zohlednila legislativní rámec EU týkající se zdraví a bezpečnosti výrobků na vnitřním trhu, technický pokrok a nejnovější vývoj v tomto průmyslovém odvětví. Další informací o případném přezkumu najdete v prvotním posouzení dopadů týkajícím se revize směrnice 2000/14/ES.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=18e47bc32f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-18e47bc32f-28862797

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.4.2018.

Soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/