EU 14/17 EK Změna směrnice o kombinované dopravě, T: 19. 4. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se změny směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (směrnice o kombinované dopravě). Konzultace umožňuje vyjádřit se k možnostem, jak změnit směrnici o kombinované dopravě, a k možným dopadům těchto variant. Konzultační dotazník vychází z výsledků veřejné konzultace, která proběhla v roce 2014 a která se zabývala otázkami souvisejícími s potřebou změny, identifikací problému a evropským rozměrem této politiky.
Konzultace se zabývá hlavními okruhy problémů (oblast působnosti, podpora, provádění), které byly určeny v předchozí veřejné konzultaci a následném hodnocení ex post v rámci programu REFIT. Počáteční posouzení dopadů určilo pět možností politik, z nichž možnosti 3 až 5 představují kombinaci různých variant (opatření) k řešení zjištěných problémů. Cílem konzultace je určit, která opatření nebo které jejich kombinace mají u široké veřejnosti největší podporu a jak je vnímán dopad těchto možností/opatření.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/node/4874 .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 19. 4. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/