EU 14/16 Konzultace týkající se hodnocení směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím; T:13.5.2016

Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Hlavním cílem této směrnice je usnadnit mobilitu strojvedoucích v souvislosti s rostoucím otevřením trhu a přitom alespoň udržet stávající úroveň bezpečnosti. Směrnice z roku 2007 stanovuje podmínky a postupy pro vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhující hnací vozidla a vlaky v železničním systému EU. Specifikuje úkoly příslušných orgánů členských států, strojvedoucích a ostatních zúčastněných stran, jako jsou např. železniční podniky a provozovatelé infrastruktur.

Účelem této konzultace je seznámit se s názory a podněty zúčastněných stran a orgánů v souvislosti s probíhajícím hodnocením směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Hodnocení směrnice se zaměřuje především na následující oblasti: účinnost zásahů – jejich forma a pokrytí, efektivita ve vztahu k vynaloženým nákladům a očekávaným přínosům, relevance ve vztahu k identifikovaným problémům, soudržnost s obecnými cíli EU a platných právních předpisů EU v oblasti dopravy, přidaná hodnota EU v porovnání s tím, co by mohlo být dosaženo opatřeními na úrovni členských států.

Směrnici ES o vydávání osvědčení strojvedoucím a dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této problematice a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 13. 5. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/