EU 14/23 Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU,T:6.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k digitální spravedlnosti – kontrole účelnosti spotřebitelského práva EU.

Komise v novém programu pro spotřebitele oznámila, že se chystá provést analýzu toho, zda je třeba podniknout dodatečné kroky k zajištění stejné úrovně spravedlnosti online i offline.

Tato kontrola účelnosti (hodnocení) se zaměří na následující právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit, zda zajišťují vysokou úroveň ochrany v digitálním prostředí:

  • směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách,
  • směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů,
  • směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Níže naleznete dotazník – EU 14_23 EK Digitální spravedlnost v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6.2.2023.