EU 14/21 Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum; T:1.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu směrnici EU o energetické účinnosti.

Komise připravuje přezkum a revizi směrnice o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“) a v rámci tohoto procesu použije dvoufázový přístup. Jako první krok hodnocení posoudí stávající rámec směrnice od jejího vstupu v platnost v roce 2012, s výjimkou prvků, které již byly revidovány v roce 2018. Zjištění vyplývající z hodnocení pak poskytnou základ pro to, co je třeba ve směrnici zefektivnit, posílit, doplnit nebo změnit, aby se odstranily zbývající nedostatky v ambicích oproti cílům EU na rok 2030 v oblasti energetické účinnosti tak, aby bylo do roku 2030 dosaženo vyššího cíle EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 %, a aby se zajistila součinnost s ostatními iniciativami v rámci Zelené dohody, zejména s přezkumem směrnice o obnovitelných zdrojích energie, renovační vlnou a strategií EU pro integraci energetického systému.

Níže naleznete dotazník – EU 14_21 EK Směrnice EU o energetické účinnosti – hodnocení a přezkum v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/