EU 14/19 Výzkum měření – metrologie (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Cílem iniciativy je vytvořit evropské metrologické výzkumné sítě poskytnutím infrastruktury pro vznikající technologie sledovatelného měření. Bude zahrnovat metrologické výzkumné kapacity v Evropě a strategicky využívat vnitrostátní finanční prostředky a soukromé investice do metrologie.
Iniciativa bude podporovat normalizaci, přenos znalostí a otázky regulace, a bude tedy relevantní pro program Horizont Evropa.

Navrhované partnerství by vycházelo ze zkušeností získaných ze stávajícího Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum (EMPIR), ale revidoval by se jeho rozsah, obsah a provádění.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/