EU 132/23 Kritičtí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran – kritéria a poplatky T:8.12.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci ke kritickým poskytovatelům služeb IKT z řad třetích stran – kritéria a poplatky.

Smyslem pravidel EU týkajících se digitální provozní odolnosti finančního sektoru (nařízení (EU) 2022/2554) je chránit bankovní sektor EU před riziky spojenými s využíváním informačních a komunikačních technologií (IKT). Tato iniciativa podporuje provádění nařízení 2022/2554 tím, že stanoví určitá kritéria a poplatky týkající se kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran.

Níže naleznete dokumenty – EU 132_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7798010 a EU 132_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7798046 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 12. 2023.