EU 132/21 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí; T:21.12.2021

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví rámec založený na zásadě „znečišťovatel platí“. Cílem je předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je. V rámci tohoto hodnocení se posoudí, zda je směrnice vhodná pro daný účel a zda má případné nedostatky. Rovněž se zváží výzvy Evropského parlamentu a Evropského účetního dvora k posílení jejího uplatňování.

Níže naleznete dokument – EU 132_21 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2021)7328179 v českém jazyce.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21. 12. 2021.