EU 13/17 EK Konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení, T: 10. 4. 2017

Komise ve svém sdělení s názvem „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ z října roku 2015 zamýšlí zavést mechanismus dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání veřejných zakázek týkajících se velkých projektů v oblasti infrastruktury. Mechanismus posouzení je nástroj sloužící k podpoře členských států při zadávání veřejných zakázek v oblasti infrastruktury, který kontroluje a informuje, zda jsou jejich zadávací řízení v souladu s právem EU. Mechanismus posouzení by měl pomoci odstranit zpoždění ve fázi plánování těchto projektů a minimalizovat riziko porušení předpisů po zahájení projektu.
Navrhovaný mechanismus dobrovolného předběžného posouzení obsahuje tři prvky:
1) kontaktní místo pro konkrétní dotazy týkající se veřejných zakázek na velké projekty v oblasti infrastruktury,
2) mechanismus oznamování,
3) mechanismus výměny informací o projektech mezi členskými státy a/nebo předkladateli projektů.
Komise plánuje mechanismus předběžného posouzení použít pouze u projektů, které se týkají dopravy, energetiky a IKT a jejichž odhadovaná hodnota překračuje 700 milionů EUR. Konzultace se zabývá zejména třemi stěžejními prvky mechanismu. Jejím hlavním cílem je objasnit nesložitější aspekty mechanismu předběžného posouzení.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021&lang=cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 10. 4. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/