EU 131/23 Dohled nad kryptoaktivy – kritéria, postupy a poplatky; T: 29.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k dohledu nad kryptoaktivy – kritéria, postupy a poplatky.

V návaznosti na pravidla EU pro trhy s kryptoaktivy (nařízení (EU) 2023/1114) tato iniciativa:

  • specifikuje kritéria, podle nichž lze token vázaný na aktiva nebo elektronický peněžní token klasifikovat jako významný
  • zavádí opatření v oblasti dohledu týkající se zásahů u produktů (tj. schopnost subjektu/orgánu omezit nebo zakázat prodej kryptoaktiv nebo souvisejících činností)
  • stanoví procesní pravidla Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkající se ukládání pokut
  • zavádí pravidla ohledně poplatků, které orgán EBA za dohled účtuje.

Níže naleznete dokumenty v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici):

  • EU 131_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7581975

(…supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council by specifying the procedural rules for the exercise of the power to impose fines or periodic penalty payments by the European Banking Authority on issuers of significant asset-referenced tokens and issuers of significant e-money token)

  • EU 131_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7582240

(…supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council by specifying certain criteria for classifying asset-referenced tokens and emoney tokens as significant)

  • EU 131_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7582347

(…supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council by specifying the fees charged by the European Banking Authority to issuers of significant asset-referenced tokens and issuers of significant e-money tokens)

  • EU 131_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7582454

(…supplementing Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council by specifying the criteria and factors to be taken into account by the European Securities Markets Authority, the European Banking Authority and competent authorities in relation to their intervention powers)

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29. 11. 2023.