EU 13/22 Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem; T:4.2.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem.

Lidé, kteří poskytují služby prostřednictvím platforem, často nespadají do oblasti působnosti ochrany podle pracovního práva EU. Udržitelný růst ekonomiky platforem vyžaduje lepší pracovní podmínky osob poskytujících služby prostřednictvím platforem a přiměřenou sociální ochranu. Na základě článku 154 SFEU zapojí Komise sociální partnery s cílem předložit iniciativu na zlepšení pracovních podmínek v práci prostřednictvím platforem.

Níže naleznete dokumenty – EU 13_22 EK Návrh směrnice a EU 13_22 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4. 2. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/