EU 13/21 Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů; T: 1.2.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů.

V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu, a proto posoudí, jak by se emise skleníkových plynů v EU mohly do roku 2030 snížit nejméně o 50 % na 55 %.

Přezkum:

  • posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu
  • prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

Níže naleznete dotazník – EU 13_21 EK Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 1. 2. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/