EU 13/19 Inteligentní sítě a služby (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Cílem této iniciativy je posílit vedoucí postavení Evropy ve vědě a průmyslu. Napomůže:

  • rozvoji technologií a norem pro digitální infrastrukturu budoucnosti (internet příští generace, inteligentní konektivita a služby)
  • strategické autonomii, hospodářskému růstu a zaměstnanosti v Evropě a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Stavící na silném postavení EU v technologii 5G a internetu věcí (IoT) by navrhované partnerství umožnilo Evropě vést technologický vývoj inteligentních sítí a služeb směrem k sítím za 5G a později 6G a zůstat konkurenceschopnými a autonomními ve vztahu k našim hlavním konkurentům v této oblasti (tj. Čína, USA), kteří již začínají podobné iniciativy.

Cíl konzultace:
Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Níže naleznete dotazník v anglickém jazyce (česká verze bohužel není k dispozici) s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/