EU 129/23 Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností; T: 28.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisírevizí předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností.

Vozidla s ukončenou životností by měla být vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností.

Níže naleznete dokumenty – EU 129_23 EK Návrh nařízení – COM(2023)451 a EU 129_23 Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 11. 2023.