EU 129/21 Služby cestovního ruchu – krátkodobé pronájmy; T:7.12.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k iniciativě týkající se krátkodobých pronájmů.

Cílem této iniciativy je rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.

Níže naleznete dotazník – EU 129_21 EK Krátkodobé pronájmy v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.12.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/