EU 128/23 Aktualizace norem pro palubní systémy tísňového volání (eCall); T:17.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k aktualizaci norem pro palubní systémy tísňového volání (eCall).

Všechny nové osobní automobily a dodávky jsou vybaveny systémem eCall, který automaticky zavolá bezplatné číslo tísňového volání 112, pokud se vozidlo stane účastníkem vážné dopravní nehody. V současné době tento systém funguje prostřednictvím sítí 2G a 3G. Vzhledem k tomu, že provoz těchto sítí má být v nadcházejících letech ukončen, je cílem této iniciativy aktualizovat normy pro přechod systému eCall na sítě 4G a 5G.

Níže naleznete dokument – EU 128_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7327804 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici). Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 11. 2023.