EU 128/21 Kompas pro digitální dekádu, T:7.12.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Rozhodnutí přijatý Komisí ke Kompasu pro digitální dekádu.

Cílem této iniciativy je vytvořit robustní správní rámec pro spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy, tak aby bylo dosaženo cílů EU v oblasti digitalizace, rozšířily se digitální kapacity Evropanů a mohl se sledovat pokrok při dodržování digitálních zásad. Digitální ambice EU se tím promítnou do konkrétních kroků.

Níže naleznete dokumenty – EU 128_21 EK Návrh rozhodnutí a EU 128_21 EK Příloha v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7. 12. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/