EU 126/23 Označování výrobků spojených se spotřebou energie štítky; T:14.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k označování výrobků spojených se spotřebou energie štítky – provozní podrobnosti fungování systému EPREL a databáze výrobků.

Účelem této iniciativy je stanovit požadavky na fungování Evropského registru výrobků s energetickým označením (EPREL), na něž se vztahuje nařízení (EU) 2017/1369 o označování štítky, zejména pokud jde o:

  • proces elektronického ověřování dodavatelů a podmínky pro registraci výrobků v databázi
  • formát informací, které mají být do databáze vloženy
  • povahu doplňkového obsahu k popisu modelů výrobků

Níže naleznete dokument – EU 126_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)7239578 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 11. 2023.