EU 126/21 Provozní monitorování motorů nesilničních mobilních strojů; T: 30.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k monitorování motorů nesilničních mobilních strojů.

Tímto právním aktem se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, pokud jde o úpravu ustanovení o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních pojízdných strojích tak, aby zahrnovala motory s výkonem nižším než 56 kW a vyšším než 560 kW.

Níže naleznete dokumenty – EU 126_21 EK Návrh prováděcího nařízení a EU 126_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/