EU 125/23 Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI); T:14.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k elektronickým informacím o nákladní dopravě (eFTI) – postupy a pravidla přístupu pro příslušné orgány.

Tento prováděcí akt stanoví harmonizované postupy, pravidla a technické specifikace, jimiž se mají řídit příslušné orgány zemí EU, aby získaly přístup k platformám dopravců, které obsahují elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI).

Cílem je zajistit, aby k jakékoli platformě eFTI měly přístup příslušné orgány kterékoli země EU, a ujistit dopravce, že příslušné orgány, které nakládají s jejich údaji, jsou řádně identifikovány, ověřeny a schváleny.

Níže naleznete dokument – EU 125_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)7239304 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 11. 2023.