EU 124/21 Směrnice EU o energetické účinnosti, T:9.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Směrnici EU o energetické účinnosti.

Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je zásadní pro dosažení cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %, bude se přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby:

  • se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů
  • její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Níže naleznete dokumenty – EU 124_21 EK Návrh směrnice, EU 124_21 EK Příloha a EU 124_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9. 11. 2021.