EU 123/23 Prevence rakoviny – snížení zdravotních rizik spojených s používáním solárních lůžek; T:13.11.2023

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkající se snížení zdravotních rizik spojených s používáním solárních lůžek v rámci prevence rakoviny.

Evropský plán boje proti rakovině přijatý v únoru 2021 pro oblast zdraví je prioritou a klíčovou složkou silné evropské zdravotní unie. Zaměřuje se na všechny fáze onemocnění, od prevence až po kvalitu života onkologických pacientů a bývalých onkologických pacientů.

Pokud jde o prevenci, bylo v rámci plánu oznámeno, že Komise zváží opatření týkající se expozice ultrafialovému záření, včetně solárních lůžek, která zvyšují riziko melanomu, tj. nejzávažnější formy rakoviny kůže.

Níže naleznete dokument – EU 123_23 EK Výzva k předložení informací – Ares(2023)6843310 v českém jazyce.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 13. 11. 2023.