EU 122/23 Dodávky elektrické energie v EU – kodex sítě; T: 9.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k dodávkám elektrické energie v EU – zvláštní odvětvová pravidla týkající se kybernetické bezpečnosti (kodex sítě).

V rámci této iniciativy budou vypracována pravidla pro odvětví elektřiny EU (kodex sítě), která se budou zabývat aspekty kybernetické bezpečnosti přeshraničních toků elektřiny.

Pravidla se budou týkat:

  • posouzení kybernetických rizik
  • společných minimálních požadavků na kybernetickou bezpečnost
  • plánování, sledování a podávání zpráv
  • řešení krizí

Níže naleznete dokument – EU 122_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7142081 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9. 11. 2023.