EU 122/21 Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů, T:8.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k pravidlům EU pro energii z obnovitelných zdrojů.

Přezkum směrnice:

  • posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu
  • prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

Níže naleznete dokumenty – EU 122_21 EK Návrh směrnice, EU 122_21 EK Příloha a EU 122_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 11. 2021.