EU 12/17 EK Střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017, T: 12. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se střednědobého přezkumu unie kapitálových trhů v roce 2017. Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů na možnosti revize a dokončení unie kapitálových trhů, a to za účelem vytvoření vhodného politického rámce pro rozvoj kapitálových trhů. Účelem této konzultace je zejména:
• zhodnotit provádění akčního plánu pro vytváření unie kapitálových trhů v polovině období;
• přeformulovat klíčová opatření s ohledem na předcházející činnosti a neustále se vyvíjející situaci na trhu;
• doplnit akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů novými opatřeními, která budou představovat účinnou a přiměřenou odezvu na klíčové výzvy.
Konzultace nabízí příležitost zúčastněným stranám vyjádřit své názory a podněty k akčnímu plánu pro vytváření unie kapitálových trhů.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 12. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/