EU 12/16 Revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; T: 18.4.2016

Evropská komise zveřejnila Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Cílem tohoto návrhu je upravit proceduru přeshraničního poskytování služeb s ohledem na férovou konkurenci a respektování práv vyslaných pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jedné členské zemi a dočasně vysláni svým zaměstnavatelem do jiné členské země.

Cílem návrhu je především zajistit spravedlivé mzdové podmínky mezi vyslanými pracovníky a pracovníky místních firem.

Revize se zaměřuje především na následující oblasti: odměňování vyslaných pracovníků, pravidla pro práci dočasných agentů a dlouhodobé vysílání.

Hospodářská komora ČR a řada dalších subjektů a podnikatelů na tento návrh revize pohlíží velmi skepticky zásadně jej odmítá neboť máme za to, že s sebou tento návrh přináší zvýšení nákladů a právní nejistoty vysílajícím zaměstnavatelům. Dále máme za to, že návrh revize směrnice naruší vnitřní trh a rapidně omezí příhraniční poskytování služeb.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb naleznete v českém i anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. V příloze dále naleznete hodnocení dopadů tohoto návrhu a souhrn tohoto hodnocení v anglickém jazyce.

Další informace o této problematice a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zdezde. Doprovodná tisková zpráva Evropské komise ke zveřejnění návrhu je k dispozici zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 18. 4. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/