EU 121/23 Využití kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru; T: 9.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisívyužití kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru.

Železnice hraje klíčovou úlohu při zvyšování účinnosti a udržitelnosti dopravy v EU v souladu s cíli Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Zvýšení podílu železniční dopravy vyžaduje lepší přístup k železniční infrastruktuře, zejména pro mezinárodní nákladní dopravu.

Níže naleznete dokumenty – EU 121_23 EK Návrh nařízení – COM(2023)443 a EU 121_23 Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9. 11. 2023.