EU 121/21 Sociální klimatický fond, T:8.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Sociálnímu klimatickému fondu.

V zájmu zmírnění sociálních a distribučních dopadů na ty nejzranitelnější v důsledku obchodování s emisemi ve dvou nových odvětvích budov a silniční dopravy se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření (dále jen „fond“).

Níže naleznete dokumenty – EU 121_21 EK Návrh nařízení a EU 121_21 EK Příloha v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 11. 2021.