EU 120/23 Pitná voda 2; T: 8.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrhy nařízení v přenesené pravomoci k pitné vodě.

Účelem tohoto prováděcího aktu je pomoci zavést minimální hygienické požadavky EU na výrobky, které přicházejí do styku s pitnou vodou.

Níže naleznete dokumenty:

Metodika testování/schvalování látek, směsí a složek uvedených v evropských seznamech povolených látek:

  • EU 120_23 EK Návrh prováděcího rozhodnutí – Ares(2023)7108735
  • EU 120_23 EK Příloha – Ares(2023)7108735

Vytvoření evropských seznamů povolených výchozích látek, směsí a složek

  • EU 120_23 EK Návrh prováděcího rozhodnutí – Ares(2023)7108744
  • EU 120_23 EK Příloha – Ares(2023)7108744

Postup a metodika pro testování a schvalování konečných materiálů

  • EU 120_23 EK Návrh prováděcího rozhodnutí – Ares(2023)7108753
  • EU 120_23 EK Příloha – Ares(2023)7108753

Postup posuzování shody u výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou

  • EU 120_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7108760
  • EU 120_23 EK Příloha – Ares(2023)7108760

v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 11. 2023.