EU 120/21 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, T:8.11.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Snaha Evropy o dosažení klimaticky neutrálního stavu do roku 2050 by mohlo být ohroženo nedostatkem úsilí na straně našich mezinárodních partnerů. To by znamenalo riziko úniku uhlíku. K tomu dochází tehdy, když společnosti přesouvají výrobu do zemí, které mají ohledně emisí méně přísné předpisy. V takovém případě by ke snížení celosvětových emisí nedošlo. Tomuto riziku by mělo zabránit díky novému mechanismu, který by stanovil cenu uhlíku na dovoz určitého zboží ze zemí mimo EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 120_21 EK Návrh nařízení, EU 120_21 EK Příloha a EU 120_21 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 11. 2021.