EU 12/23 Azbest v budovách,T:27.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k azbestu v budovách.

Usnesení Evropského parlamentu vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii pro odstranění veškerého azbestu, která bude zahrnovat povinné kontroly výskytu azbestu v budovách a existenci národních rejstříků azbestu. Evidence výsledků kontrol výskytu by měla být v digitálním formátu, aby byly tyto informace snadno dostupné. Konkrétní povinnosti budou upraveny na základě průřezového přístupu zohledňujícího životní cyklus budovy a rizika související s konkrétní budovou

Níže naleznete dotazník – EU 12_23 EK Azbest v budovách v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27.1.2023.